Kiến trúc trường ALMA – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh

Diện tích
9100m2
Vị trí
Quận 8 - TP Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
error: Content is protected !!