Thiết kế trường liên cấp ICS – Hồ Chí Minh

Diện tích
5830m2
Vị trí
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm vi công việc
Thiết kế
Thời gian hoàn thành
2020
error: Content is protected !!